Letno plenarno zasedanje IFIAR

Od 25. do 27. aprila 2022 je prek videokonferenčne povezave potekalo letno plenarno zasedanje članov mednarodnega združenja regulatorjev revizijskega trga (IFIAR), na katerem je bila med 53 svetovnimi regulatorji prisotna tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.

Rdeča nit tridnevnega srečanja je bil prehod v novo normalnost po COVID-19. Člani IFIAR so se pri tem osredotočili na izzive, ki jih to obdobje prinaša, ter razpravljali o tem, kakšen je vpliv na revidiranje in opravljanje nadzora nad revidiranjem. Razpravljali so tudi o prihajajočih standardih, predvsem s področja trajnostnega poročanja, in sprejeli posodobljena temeljna načela delovanja neodvisnih regulatorjev revizijskega trga ter letno poročilo za leto 2021.

Več na povezavi: https://www.ifiar.org/latest-news/2022-plenary-meeting/    

Seminar: Vloga revizijskih komisij – vidik ANR

OPOZORILO: Zaradi velikega zanimanja za dogodek je kraj dogodka prestavljen iz Cankarjeve ceste 18 na Kavčičevo ulico 66 v Ljubljani.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem vljudno vabi zainteresirane člane revizijskih komisij, da se udeležijo brezplačnega seminarja VLOGA REVIZIJSKIH KOMISIJ – VIDIK ANR, ki bo potekal v torek 14. 6. 2022, od 9. do 13. ure na Cankarjevi cesti 18, Ljubljana.

Program izobraževanja si lahko ogledate na povezavi: Vloga revizijskih komisij – vidik ANR

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, prek elektronskega naslova: info@anr.si

Hkrati bi želeli člane revizijskih komisij seznaniti z opozorilom Agencije v zvezi z zagotavljanjem zadostnih virov za kakovostno opravljanje revidiranja.

Pojasnilo glede izvajanja poizvedb pri pristojnih za upravljanje po MSR 240

Agencija ugotavlja, da pooblaščeni revizorji pri komuniciranju s pristojnimi za upravljanje in člani revizijskih komisij, velikokrat naletijo na težave pridobivanja potrebnih informacij z njihove strani, med drugim tudi glede ocenjevanje tveganj pomembno napačne navedbe zaradi prevare v računovodskih izkazih.

Zato je Agencija pripravila pojasnilo s podrobnejšo predstavitvijo revizorjevih nalog v skladu s pravili revidiranja v zvezi z izvajanjem poizvedb pri pristojnih za upravljanje v skladu z MSR  240 – Revizorjeve naloge, povezane z obravnavanjem prevar.

Opravljanje dogovorjenih postopkov že za leto 2021

Agencija je dne 10. 3. 2022 na spletni strani objavila novico (povezava), da je bil dne 25. 2. 2022 v Uradnem listu RS št. 26/2022 objavljen Pravilnik o osebni asistenci, ki velja od 1. 3. 2022 dalje. Navedeni pravilnik natančneje pojasnjuje revizorjeve postopke, kot so zahtevani v šestem odstavku 12. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21; v nadaljevanju ZOA).

Dodatno opozarjamo revizijske družbe na prehodne določbe, zapisane v 34. odstavku pravilnika, ki zahtevajo od izvajalcev osebne asistence opravljanje revidiranja že za leto 2021: »Izvajalci osebne asistence predložijo za leto 2021 revidirane računovodske izkaze iz šestega odstavka 31. člena tega pravilnika do 31. avgusta 2022«. V skladu s šestim odstavkom 12. člena ZOA izvajalci osebne asistence revidirajo računovodske izkaze vsako leto tako, da za vsako poslovno leto zagotovijo revizorjevo poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih, s katerimi revizijska družba, ugotovi, ali so javna sredstva, prejeta zaradi izvajanja storitev osebne asistence, prikazana na posebnem kontu in je zagotovljena njihova namenska poraba.

Scroll to Top
Scroll to Top