Mednarodni standard revidiranja 220 (prenovljen)

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod posodobljenega Mednarodnega standarda o revidiranju 220 – Upravljanje kakovosti revizije računovodskih izkazov.

MSR 220  obravnava posebno revizorjevo odgovornost glede upravljanja kakovosti na ravni posla pri reviziji računovodskih izkazov in s tem povezano odgovornost partnerja, zadolženega za posel. Prenovljen MSR 220 se uporablja za revizije računovodskih izkazov za obdobje, ki se začne 15. 12. 2022 ali kasneje.

Celotno besedilo prenovljenega MSR 220 je objavljeno na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: https://www.si-revizija.si/datoteke/standardi/2942/msr-220-prenovljen-julij-2022.pdf