Agencija je sprejela pojasnilo glede pozivov k oddaji ponudb za revidiranje javnih zdravstvenih zavodov, ki so v zadnjem času vedno bolj pogosti in pri katerih se pojavlja zahteva naročnikov po izvajanju revidiranja računovodskih izkazov v skladu z MSS 4400. Agencija meni, da je omenjena zahteva v nasprotju z ZRev-2, več o tem pa si lahko preberete v priloženem dokumentu: pojasnilo

Scroll to Top
Scroll to Top