Letošnje plenarno zasedanje svetovnega združenja nadzornikov IFIAR, katerega članica je tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, je po štirih letih zopet potekalo v živo, od 25. do 27. aprila 2023, v Washingtonu, D.C.

Poleg seznanitve z delom organizacije v preteklem letu, skupščine in sprejetja letnega poročila so potekale tudi volitve za novega predsednika organizacije. Novi predsednik je postal dosedanji podpredsednik Takashi Nagaoka, predstavnik japonskega revizijskega regulatorja, za podpredsednika pa je bil izvoljen Kevin Prendergast, predstavnik irskega revizijskega regulatorja.

Predstavnikom revizijskih regulatorjev iz 44 držav so globalni direktorji šestih največjih revizijskih mrež predstavili svoje videnje razvoja revizijske stroke v prihodnosti, udeleženci pa so jim zastavljali vprašanja glede razvoja njihovih družb in soočanja s trenutnimi izzivi.

V delovnih skupinah so se udeleženci ukvarjali z vprašanji privlačnosti poklica revizorja, razvoju poročanja in revidiranja področja ESG ter o trenutni problematiki stanja revizijskega trga, zlasti na področju revidiranja subjektov javnega interesa. Potekala je tudi razprava s postavljavci standardov (IAASB in IESBA).

Sporočilo za javnost s plenarnega zasedanja je na voljo na spletni strani organizacije IFIAR, na povezavi: https://www.ifiar.org/latest-news/2023-plenary-meeting/

Scroll to Top
Scroll to Top