Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti (IFAC); izdaja 2022.

Priročnik nadomešča Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti) iz leta 2021 in vključuje spremembe, ki so začele veljati decembra 2022 in se nanašajo na:

– storitve, ki ne dajejo zagotovil (NAS) in določbe v zvezi s honorarji,

– spremembe, ki obravnavajo nepristranskost ocenjevalca kakovosti posla (EQR) in drugih ustreznih ocenjevalcev,

– usklajevalne spremembe kodeksa, povezane z upravljanjem kakovosti, ki so bile izdane zaradi dokončanja svežnja standardov upravljanja kakovosti Odbora za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil (IAASB).

Izdaja priročnika iz leta 2022 vsebuje tudi spremenjeno opredelitev subjekta javnega interesa (SJI), ki med drugim določa širši seznam kategorij SJI-ja, vključno z novo kategorijo »organizacije, s katero se javno trguje«, ki nadomešča kategorijo »kotirajoča organizacija«. Spremenjena opredelitev SJI-ja in z njo povezane določbe bodo začele veljati za revizije računovodskih izkazov za obdobja, ki se začnejo 15. decembra 2024 ali pozneje. Predčasna uporaba bo dovoljena.

Celotno besedilo Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti je objavljeno na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: kodeks-racunovodski-strokovnjaki-2022.pdf (si-revizija.si)

Scroll to Top
Scroll to Top