Vlada RS je mag. Petra Zmagaja razrešila s položaja direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, za vršilko dolžnosti direktorja agencije pa je imenovala Matejo Cimerman.

Na podlagi Zakona o revidiranju direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra za finance. Skladno z odločbo vlade je mag. Peter Zmagaj s položaja razrešen s 6. decembrom 2023, Mateja Cimerman pa je za vršilko dolžnosti direktorja agencije imenovana od 13. decembra 2023 do imenovanja novega direktorja agencije, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 12. junija 2024.

VIR: »Vlada imenovala vršilko dolžnosti direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem«, 12.12.2023, https://www.gov.si/novice/2023-12-12-vlada-imenovala-vrsilko-dolznosti-direktorja-agencije-za-javni-nadzor-nad-revidiranjem/

Scroll to Top
Scroll to Top