Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod sprememb prenovljenega Mednarodnega standarda revidiranja 700 – Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih ter prevod sprememb prenovljenega Mednarodnega standarda revidiranja 260 – Komuniciranje s pristojnimi za upravljanje.

Celotno besedilo Mednarodnega standarda revidiranja 700 (prenovljen) ter Mednarodnega standarda revidiranja 260 (prenovljen) je objavljeno na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: https://www.si-revizija.si/standardi/mednarodni-standardi-revidiranja-msr

Standarda s spremembami začneta veljati za revizije računovodskih izkazov obdobij, ki se začnejo 15. decembra 2024 ali kasneje.

Scroll to Top
Scroll to Top