Skladno s 44. točko 3. člena ZRev2 so s 1.1.2020 postale subjekti javnega interesa tudi pokojninske družbe in družbe, ki so zavezane k obvezni reviziji, v kateri imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež.

Subjekt javnega interesa je torej družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kreditna institucija, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, zavarovalnica in pokojninska družba, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo. Subjekt javnega interesa je tudi družba, zavezana k obvezni reviziji, v kateri imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež. Subjekt javnega interesa je lahko tudi druga pravna oseba, zavezana k obvezni reviziji, če je tako določeno z drugim zakonom.

Agencija objavlja informativni seznam 178 družb, ki so subjekti javnega interesa na dan 30.6.2020 na podlagi zavezanosti k reviziji na podlagi ZGD-1. Agencija ne jamči za pravilnost navedenih podatkov, saj ni pristojna za tolmačenje zakonske definicije subjektov javnega interesa. Subjekt javnega interesa so lahko tudi družbe, ki so zavezane k obvezni reviziji na podlagi drugih zakonov, npr. Zakona o gospodarskih javnih družbah, Zakona o igrah na srečo itd., ki niso del navedenega seznama.

Informativni seznam družb, ki so po stanju na dan 31.3.2020 postale subjekt javnega interesa.xlsx

Informativni seznam družb, ki so po stanju na dan 30.6.2020 subjekt javnega interesa.xlsx

Scroll to Top
Scroll to Top