Dne 16.3.2021 je prek videokonferenčne povezave potekalo 15. plenarno zasedanje članov CEAOB (Odbor evropskih revizijskih nadzornih organov), na katerem je bila prisotna tudi Agencija. Člani so sprejeli Leto poročilo CEAOB za leto 2020, nezavezujoče smernice o imenovanju revizijskih družb s strani subjektov javnega interesa in pismo s pripombami na evropski predlog Zakona o digitalni operativni odpornosti (DORA). Druge teme, o katerih so člani razpravljali, so vključevale posodobitev dela projektnih skupin CEAOB, sodelovanje s pristojnimi organi tretjih držav in zakonodajne predloge EU, ki so trenutno v fazi razprave.

Več na povezavi: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210316-ceaob-summary_en.pdf

V Letnem poročilu za leto 2020 je izpostavljeno soočanje s pandemijo in aktivnosti CEAOB na tem področju, ter predstavljene bistvene aktivnosti CEAOB v preteklem letu, predvsem glede izpolnjevanja štirih pomembnih ciljev:

  • sodelovanje med člani CEAOB za namen razvijanja skupnega razumevanja, metodologij in praks na področju nadzorniških aktivnosti;
  • komunikacija med CEAOB in zunanjimi deležniki za namen povečanja ozaveščenosti o pomembnosti visokokakovostnih revizij;
  • prispevek CEAOB k dobrem sodelovanju med evropskimi revizorji in revizorji tretjih držav,
  • spremljanje in analiza revizijskega okolja ter prepoznavanje možnih tveganj, kot odziv na zaščito dolgoročnega javnega interesa.

Scroll to Top
Scroll to Top