Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 7. julija 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021.

Besedilo sprememb zakona je objavljeno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2466/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-revidiranju-zrev-2b

Sprememba začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu.