Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je na svoji seji dne 16.11.2021 sprejel in potrdil Stališče 19: Revidiranje pravilnosti računovodskih izkazov v elektronski obliki, ki ureja skladnost objavljenega letnega poročila z Evropsko enotno elektronsko obliko ter revizorjevo poročanje o opravljeni reviziji ter Stališče 20: Posebne revizije, ki ureja revizorjeve postopke pri izvajanju nalog revizijske družbe glede preveritve ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih poslov družbe, kot to določa Zakon o gospodarskih družbah ter opredeljuje način smiselne uporabe zakona, ki ureja revidiranje pri izvajanju posebnih revizij, kot to zahteva četrti odstavek 319. člena ZGD-1.

Obe stališči sta bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 184/2021 z dne 26.11.2021 ter sta dodani na drugo raven hierarhije pravil revidiranja: https://www.anr.si/predpisi/revidiranje/hierarhija-pravil-revidiranja/

Scroll to Top
Scroll to Top