Načrt dela Agencije s finančnim načrtom za leto 2022 ter leto 2023

Objavljamo Načrt dela Agencije za javni nadzor nad revidiranjem s finančnim načrtom za leto 2022 ter Načrt dela Agencije za javni nadzor nad revidiranjem s finančnim načrtom za leto 2023. Več…