Poleg rednih nadzorov Agencija izvaja tudi tematske preglede posameznih področij Uredbe 537/2014/EU in Zakona o revidiranju, katerih namen je sistematično preveriti ravnanja vseh revizijskih družb z namenom identifikacije morebitnih sistemskih pomanjkljivosti njihovih ravnanj oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju njihovih nalog ter identificiranja dobrih praks ter področij za izboljšavo. V ta namen je Agencija v letu 2022 opravila pregled vseh objavljenih poročil o preglednosti revizijskih družb za leto 2021. Z ugotovitvami Agencije se lahko seznanite v priloženem poročilu.

Scroll to Top
Scroll to Top