Mnenje Agencije o revizorjevem poročanju po ZPFOLERD-1

Na podlagi vprašanj revizijskih družb in dilem, ki se v praksi kažejo glede izvajanja revizorjevih obveznosti po ZPFOLERD-1, je Agencija pripravila mnenje o revizorjevem poročanju v skladu z omenjenim zakonom. Agencija revizijskim družbam priporoča, da se mnenje v čim večji meri upošteva že pri revidiranju računovodskih izkazov poslovnega leta 2022 naročnikov, ki so dolžni spoštovati določbe ZPFOLERD-1. Agencija revizijske družbe tudi obvešča, da pripravlja predlog stališča, ki bo podrobneje obravnaval in urejal problematiko revidiranja s tega področja.

Mnenje Agencije si lahko ogledate na tej povezavi.

Sprejem posla revidiranja računovodskih izkazov zdravstvenih zavodov

Agencija je sprejela pojasnilo glede pozivov k oddaji ponudb za revidiranje javnih zdravstvenih zavodov, ki so v zadnjem času vedno bolj pogosti in pri katerih se pojavlja zahteva naročnikov po izvajanju revidiranja računovodskih izkazov v skladu z MSS 4400. Agencija meni, da je omenjena zahteva v nasprotju z ZRev-2, več o tem pa si lahko preberete v priloženem dokumentu: pojasnilo

Scroll to Top
Scroll to Top