Letno plenarno zasedanje organizacije IFIAR 2023

Letošnje plenarno zasedanje svetovnega združenja nadzornikov IFIAR, katerega članica je tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, je po štirih letih zopet potekalo v živo, od 25. do 27. aprila 2023, v Washingtonu, D.C.

Poleg seznanitve z delom organizacije v preteklem letu, skupščine in sprejetja letnega poročila so potekale tudi volitve za novega predsednika organizacije. Novi predsednik je postal dosedanji podpredsednik Takashi Nagaoka, predstavnik japonskega revizijskega regulatorja, za podpredsednika pa je bil izvoljen Kevin Prendergast, predstavnik irskega revizijskega regulatorja.

Predstavnikom revizijskih regulatorjev iz 44 držav so globalni direktorji šestih največjih revizijskih mrež predstavili svoje videnje razvoja revizijske stroke v prihodnosti, udeleženci pa so jim zastavljali vprašanja glede razvoja njihovih družb in soočanja s trenutnimi izzivi.

V delovnih skupinah so se udeleženci ukvarjali z vprašanji privlačnosti poklica revizorja, razvoju poročanja in revidiranja področja ESG ter o trenutni problematiki stanja revizijskega trga, zlasti na področju revidiranja subjektov javnega interesa. Potekala je tudi razprava s postavljavci standardov (IAASB in IESBA).

Sporočilo za javnost s plenarnega zasedanja je na voljo na spletni strani organizacije IFIAR, na povezavi: https://www.ifiar.org/latest-news/2023-plenary-meeting/

Nova članica strokovnega sveta Agencije

Vlada RS je na svoji redni seji dne 20. 4. 2023 imenovala novo članico strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Na predlog Ministrstva za finance je bila za obdobje šestih let imenovana ga. Ana Rep.

Scroll to Top
Scroll to Top