Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je 21. in 22. junija 2023 v Ljubljani gostila 13. sestanek podskupine ISG (Inspection Subgroup) organizacije CEAOB. Sestanek je vodil nemški nadzorni organ AOB, udeležili pa so se ga predstavniki iz 29 držav (države EU in EGP).

O CEAOB:

Odbor evropskih organov za nadzor revizije (CEAOB) je okvir za sodelovanje med nacionalnimi organi za nadzor revizije na ravni EU. Njegova vloga je okrepiti revizijski nadzor po vsej EU. S pospeševanjem zbliževanja nadzora CEAOB prispeva k učinkoviti in dosledni uporabi revizijske zakonodaje EU po vsej EU. CEAOB sestavljajo predstavniki nacionalnih organov za revizijski nadzor EU in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Glavne obravnavane teme:

Dialog z vodstvom revizijskih družb Deloitte in Mazars

V okviru stalnega dialoga revizijskih regulatorjev o izboljšavah kakovosti revizije z velikimi evropskimi revizijskimi mrežami so se člani ISG srečali s predstavniki družbe Deloitte, z namenom razprave o načrtih in dejavnostih revizijskih družb v mreži za izboljšanje kakovosti njihovih revizij. Teme so vključevale zadeve, povezane z uporabo orodij za analizo podatkov, izvajanjem Mednarodnih standardov upravljanja kakovosti (MSUK) in odzivom revizijskih družb na raziskavo CEAOB o določanju pomembnosti.

Z istim ciljem so se člani ISG srečali s predstavniki družbe Mazars, da bi razpravljali o rezultatih kakovosti ter o načrtih in dejavnostih revizijske družbe za nadaljnje izboljšanje kakovosti njihovih revizij. Teme so vključevale strukturo upravljanja podjetja, nedavni razvoj v zvezi z uporabo orodij za analizo podatkov in revizijo, izvajanje MSUK ter rezultate notranjega spremljanja in zunanjih regulatornih pregledov.

Skupne ugotovitve pregledov

ISG vzdržuje zbirko podatkov o ugotovitvah pregledov za svoje člane, da lahko izmenjujejo znanje in ugotavljajo morebitne ponavljajoče se ugotovitve pregledov, ki zahtevajo nadaljnjo razpravo s podjetji in/ali postavljavci standardov. Člani ISG so na podlagi analize vnosov v podatkovno bazo obravnavali naravo ugotovitev v zvezi z revizijami finančnih institucij (bank in zavarovalnic) ter možne vzročne dejavnike za te ugotovitve.

Priprava na Direktivo o poročanju o trajnostnem razvoju

Člani ISG iz šestih držav (Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška in Slovaška) so razpravljali o izvajanju direktive o poročanju o trajnostnem razvoju podjetij v svojih državah in vplivu na nadzor nad revidiranjem.

Dialog z ESMA

ISG je s predstavnikom ESMA razpravljal o stališču računovodskih strokovnjakov glede razkritij in uporabi koncepta pomembnosti pri razkritjih.

Poleg tega so člani ISG prejeli posodobljene informacije o delu različnih delovnih skupin in o spremembah inšpekcijske podatkovne baze CEAOB ter delili svoje izkušnje o sodelovanju z revizijskimi regulatorji tretjih držav.

Scroll to Top
Scroll to Top