V Uradnem listu Republike Slovenije št. 107/23 je bila dne 20. 10. 2023 objavljena Sprememba Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. S spremembo je bila usklajena vrednost točke, ki je določena s Tarifo, in sicer za rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od uveljavitve tarife leta 2019. Tako po novem znaša vrednost točke 5,85 eura.

Sprememba bo vplivala predvsem na višino taks za izdajo in podaljšanje dovoljenj, za nostrifikacijo v tujini opravljenega izobraževanja, za izdajo potrdil o vpisu v register ipd. Prav tako bo sprememba vrednosti točke vplivala na višino nadomestil stroškov postopka za ukrepe nadzora, ki jih izreka Agencija.

Scroll to Top
Scroll to Top