Agencija je na spletni strani, skladno s tretjim odstavkom 152. člena ZRev-2, objavila izrek pravnomočne odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja Stojanu Nikoliču.

Scroll to Top
Scroll to Top