Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID 19 še vedno veljajo številne omejitve za zbiranje oseb, kar ima velik vpliv tudi na možnost organizacije izobraževanj. Zaradi navedene situacije bo Agencija upoštevala polno število ur izobraževanja za spletna izobraževanja, izvedena v okviru predvidenih izobraževanja z oznako A in B, in sicer za vsa spletna izobraževanja izvedena v času od marca 2020 do preklica.

Scroll to Top
Scroll to Top