Agencija za javni nadzor nad revidiranjem objavlja Poročilo o ukrepih za leto 2019/2020, v katerem so podrobneje opisani izrečeni ukrepi nadzora subjektom nadzora v njeni pristojnosti. Namen poročila, ki je pripravljeno za nadzorniško sezono 2019/2020 in pokriva obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020, je obvestiti javnost o izrečenih ukrepih nadzora revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem ter pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti.

Scroll to Top
Scroll to Top