Brexit: FRC UK opozarja revizijske družbe v EU

Ker Velika Britanija s 1. 1. 2021 zapušča Evropsko unijo, Financial Reporting Council iz Velike Britanije (FRC UK) opozarja revizijske družbe iz držav članic, ki revidirajo računovodske izkaze izdajateljev, katerih vrednostni papirji kotirajo na njihovem organiziranem trgu vrednostnih papirjev, da čim prej pristopijo k registraciji kot revizorji tretjih držav. Več o tem …

Prenovljene spletne strani

Spoštovani uporabniki naših spletni strani. Pred vami je nekoliko prenovljena spletna stran, katere namen je preglednejše podajanje vsebin in predvsem informacij, ki vam bodo koristile pri vašem vsakdanjem delu, predvsem pa pri sprejemanju pravilnih odločitev.

Prosimo vas, da nam morebitne napake ali nedelovanje strani sporočite na naslov elektronske pošte info@anr.si. Prav tako pa so dobrodošli tudi predlogi za izboljšave ali dodatne vsebine.

Scroll to Top
Scroll to Top