Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v javno razpravo daje Stališče: Revidiranje pravilnosti elektronske oblike konsolidiranih računovodskih izkazov.

Javna razprava bo potekala do 31. marca 2021.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani, ki je namenjena javni razpravi (tukaj)

Scroll to Top
Scroll to Top