Agencija je revizijski družbi STONIK d.o.o. izrekla ukrep nadzora začasne prepovedi opravljanja obveznih revizij, in sicer za obdobje enega leta. Navedeni ukrep skladno z 81.c členom Zakona o revidiranju velja od dokončnosti odločbe, v konkretnem primeru od 12. 10. 2020.

Scroll to Top
Scroll to Top