Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor

Izobraževanje za pridobitev naziva pooblaščeni revizor izvaja Slovenski inštitut za revizijo. Do 5. novembra 2021 zbirajo prijave kandidatov za razpisano izobraževanje s pričetkom v letu 2022. Več informacij najdete na spletni strani: https://si-revizija.si/izobrazevanje/razpis-izobrazevanja-za-pridobitev-strokovnega-naziva-pooblasceni-revizor