Stališče 19 in Stališče 20

Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je na svoji seji dne 16.11.2021 sprejel in potrdil Stališče 19: Revidiranje pravilnosti računovodskih izkazov v elektronski obliki, ki ureja skladnost objavljenega letnega poročila z Evropsko enotno elektronsko obliko ter revizorjevo poročanje o opravljeni reviziji ter Stališče 20: Posebne revizije, ki ureja revizorjeve postopke pri izvajanju nalog revizijske družbe glede preveritve ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih poslov družbe, kot to določa Zakon o gospodarskih družbah ter opredeljuje način smiselne uporabe zakona, ki ureja revidiranje pri izvajanju posebnih revizij, kot to zahteva četrti odstavek 319. člena ZGD-1.

Obe stališči sta bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 184/2021 z dne 26.11.2021 ter sta dodani na drugo raven hierarhije pravil revidiranja: https://www.anr.si/predpisi/revidiranje/hierarhija-pravil-revidiranja/

Objavljen prenovljen MSS 4400

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod prenovljenega standarda MSS 4400. Besedilo prenovljenega standarda MSS 4400, ki bo začel veljati za posle opravljanja dogovorjenih postopkov, sklenjene po 1.1.2022, je objavljeno tu msr-4400-2022.pdf (si-revizija.si)

Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročilih subjektov javnega interesa za leto 2020 v skladu z uredbo (EU) 537/2014

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je tudi letos pripravila Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročili subjektov javnega interesa (Poročilo dostopno tukaj), kjer smo analizirali ključne revizijske zadeve (KAM) v izdanih revizorjevih poročilih za leto 2020, kakor jih določa Mednarodni standard revidiranja 701 (MSR 701).

V poročilu je zainteresirani javnosti predstavi zbir revizorjevih poročil, katerih del so ključne revizijske zadeve, razvoj njihovega zapisa in druge zanimive primerjave, ki izhajajo iz revizorjevih poročil, izdanih subjektom javnega interesa, in so povezane s ključnimi revizijskimi zadevami. V preteklem letu smo poročilo razširili tudi na področje revizorjevih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih, in sicer kot primerjalno analizo letoma 2018 in 2019, s čimer smo letos nadaljevali. V poročilu so tako med drugim predstavljene ključne revizijske zadeve  v konsolidiranih letnih poročilih za leto 2020 primerjalno s preteklim letom.

Poročilo o ukrepih in izrečenih sankcijah revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem za obdobje 2020/2021

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s četrtim odstavkom 29. člena ZRev-2 objavila »Poročilo o ukrepih in izrečenih sankcijah revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem za obdobje 2020/2021«, ki zajema obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 10. 2021. Poročilo je dostopno na tej povezavi (Povezava na poročilo).

Namen poročila, je obvestiti javnost o izrečenih ukrepih nadzora revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem ter pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti. Subjekti nadzora, ki so jim bili izrečeni ukrepi so anonimizirani, vse fizične osebe, ki so jim bili izrečeni ukrepi, pa so zapisane v moški slovnični obliki. Prav tako so anonimizirani naročniki, katerih računovodski izkazi so bili predmet revizij, v zvezi s katerimi so bili izrečeni ukrepi nadzora.  

Vloga revizorja pri odkrivanju prevar – FAW 2021

Agencija je v okviru »Fraud Awareness Week« v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani organizirala dogodek »Vloga revizorja pri odkrivanju prevar«. Predavatelji mag. Peter Zmagaj, direktor ANR, Mateja Cimerman, namestnica direktorja ANR, mag Mitja Skitek, pomočnik direktorja ANR in Mihael Kranjc, namestnik predsednika strokovnega sveta ANR so v zanimivih predstavitvah na praktičnih primerih prikazali nekatere primere prevar ter vlogo revizorja pri odkrivanju le teh.

Kljub temu, da dogodka ni bilo mogoče izvesti v živo, pa smo na Agenciji vseeno veseli, da se je odzvalo tako veliko število udeležencev.

Predstavitve:

mag. Peter Zmagaj: Predstavitev Agencije

Mihael Kranjc: Uvod v prevarantsko računovodsko poročanje in ugotovitve raziskave ACFE

Mateja Cimerman: Primeri mednarodnih računovodskih prevar

mag. Mitja Skitek: Kaj ugotavlja Agencija pri svojih nadzorih

Zbiranje vlog: Dodatno strokovno izobraževanje PR z oznako B

Agencija poziva vse zainteresirane izobraževalne institucije in revizijske družbe, ki organizirajo izobraževanje tudi za zunanje udeležence, da podajo vlogo za pridobitev soglasja Agencije za izvajanje dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev z oznako B v letu 2022.

Vloge izvajalcev izobraževanja sprejemamo do vključno petka, 3. 12. 2021, o soglasjih pa bo Agencija odločila do ponedeljka, 20. 12. 2021. Več o razpisu si lahko preberete v dokumentu “Obvestilo o zbiranju vlog za pridobitev soglasja za izvajanje letnega programa dodatnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev z oznako B za leto 2022“.

FAW 2021: Vloga revizorja pri odkrivanju prevar

V tednu od 15. do 19. novembra poteka t.i. »Fraud Awareness Week«, na katerem bo z organizacijo dogodka sodelovala tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v sodelovanju z Ekonomsko Fakulteto Univerze v Ljubljani, in sicer z dogodkom »Vloga revizorja pri odkrivanju prevar«, ki bo potekal dne 15. 11. 2021 s pričetkom ob 17.00 uri v Plavi dvorani Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Predavali bodo mag. Peter Zmagaj, direktor ANR, Mateja Cimerman, namestnica direktorja ANR, mag Mitja Skitek, pomočnik direktorja ANR in Mihael Kranjc, namestnik predsednika strokovnega sveta ANR.

Prijava je možna prek spletne strani: https://www.kariernicenteref.si/vloga-revizorja-pri-odkrivanju-prevar/, dogodek pa je ustvarjen tudi na družabnem omrežju Facebook: https://www.facebook.com/events/562557591702168/.

Skladno s Pravilnikom o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Uradni list RS, št. 44/19 in 195/20) se udeležba na dogodku šteje kot 2,5 uri dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev z oznako B.

Udeležba na dogodku je brezplačna, potreben je pogoj PCT.

Scroll to Top
Scroll to Top