Agencija skladno s 16. členom Uredbe (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES objavlja seznam revizijskih družb, ki so v preteklem poslovnem letu izvajale revizije subjektov javnega interesa.

Scroll to Top
Scroll to Top