Mednarodno združenje nadzornikov IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators), katerega članica je tudi Agencija, je objavilo poročilo o rezultatih enajste letne raziskave ugotovitev iz opravljenih nadzorov, ki izhajajo iz nadzorov šestih največjih svetovnih mrež revizijskih podjetij – BDO, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG in PricewaterhouseCoopers – za leto 2022. K raziskavi so prispevali člani IFIAR iz enainpetdesetih jurisdikcij, med njimi tudi Agencija.

Letna raziskava o ugotovitvah nadzorov članic IFIAR zbira podatke o ključnih rezultatih nadzorov sistemov obvladovanja kakovosti na ravni revizijskih podjetij in na ravni revizij subjektov javnega interesa, vključno s sistemsko pomembnimi finančnimi institucijami.

Člani IFIAR so v raziskavi za leto 2022 poročali, da je imelo 26 % pregledanih revizijskih poslov vsaj eno (pomembno) ugotovitev, v primerjavi s 30 % v raziskavi iz leta 2021 in 47 % v prvi raziskavi iz leta 2014.

Medtem ko so ugotovitve raziskave pokazale izboljšave od začetka sledenja leta 2014, ostaja več kot četrtina navedenih revizij subjektov javnega interesa z vsaj eno (pomembno) ugotovitvijo. IFIAR poziva mreže in njihove družbe članice, naj si še naprej prizadevajo za izboljšanje kakovosti revizij, zmanjšajo število revizij z ugotovitvami in ostanejo pozorni na spremembe v poslovnem in gospodarskem okolju, kjer lahko trenutne razmere povečajo revizijsko tveganje in vplivajo na kakovost revizij. Poročilo o rezultatih raziskave za leto 2022 je dostopno tu: povezava

Scroll to Top
Scroll to Top