V Uradnem listu RS, št. 40/23 je bilo objavljeno Stališče 1, ki danes stopi v veljavo. Ne glede na njegovo uveljavitev, se lahko do konca letošnjega leta uporablja kot zgled revizorjevega poročila tudi priloga iz do sedaj veljavnega Stališča 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu (Uradni list RS, št. 35/18).

Scroll to Top
Scroll to Top