Povečanje kakovosti prijav sumljivih transakcij – delavnica

Posodobitev: S strani ECOFEL-a smo bili obveščeni, da je rok za prijavo podaljšan do 7. aprila 2023.

V okviru svetovnega združenja finančnih obveščevalnih enot EGMONT deluje izobraževalni center ECOFEL, ki organizira spletno delavnico na temo »Povečanje kakovosti prijav sumljivih transakcij«. Delavnica bo potekala 25. in 26. aprila 2023 od 14.00 do 17.00 ure, v angleškem jeziku.

Udeleženci bodo obravnavali razumevanje pomena prijav sumljivih transakcij pri zavezancih in značilnosti visoko-kakovostnih prijav. Poleg tega bo obravnavana vloga finančnih obveščevalnih enot pri zagotavljanju usmeritev in povratnih informacij zavezancem.

Delavnica je namenjena predstavnikom finančnih obveščevalnih enot regijske skupine Europe I, ter tudi predstavnikom nadzornih organov za preprečevanje pranja denarja in zavezancem. Zato vabimo predstavnike revizijskih družb ter pooblaščence in namestnike pooblaščencev v revizijskih družbah, da se delavnice udeležijo.

Udeležba na delavnici je brezplačna, vendar je zahtevana predhodna registracija do 4. aprila 2023. Podrobnosti najdete v agendi.

Zainteresirani posamezniki se prijavijo preko spletne povezave https://www.research.net/r/STR-Ouality.

Smernice za izvajanje ZPPDFT-2

Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je na svoji seji, dne 28. 3. 2023, sprejel Smernice za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki v skladu s prenovljeno zakonodajo revizijskim družbam daje usmeritve glede izvajanja ocenjevanja tveganja naročnikov njenih storitev.

Smernice predstavljajo pripomoček, ki na osnovni ravni daje usmeritve revizijskim družbam pri presoji stopnje tveganja vpletenosti naročnika (stranke) v pranje denarja in financiranje terorizma, kar pomeni, da jih revizijska družba lahko nadgradi s svojimi dodatnimi znanji in informacijami.

Smernice so uvrščene v tretjo raven hierarhije pravil revidiranja, revizijske družbe pa morajo svoje postopke analize tveganj uskladiti s smernicami do 1. 10. 2023.

Scroll to Top
Scroll to Top