7. in 8. septembra 2023 je v organizaciji Slovenskega inštituta za revizijo potekala 24. letna konferenca revizorjev.

Kot predstavnika Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sta na konferenci sodelovala Mateja Cimerman, namestnica direktorja in Mitja Skitek, pomočnik direktorja.

Mateja Cimerman je na konferenci predstavila aktualnosti s področja revidiranja in bistvene ugotovitve iz opravljenih nazorov Agencije (stanje revizijskega trga, trenutne aktivnosti na področju revizijske regulative – spremembe hierarhije pravil revidiranja, prenovljena stališča zaradi sprememb MSS 4400, ostala pravila in predpisi v zvezi z opravljanjem revidiranja, predvidene spremembe ZRev-2 in ZGD-1 zaradi sprejete CSRD direktive, tematski pregledi Agencije, nadzorniške ugotovitve na podlagi opravljanih nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji v zadnji nadzorniški sezoni 2022/23 …). Prosojnice so dostopne tukaj

Mitja Skitek je predstavil revizorjeve naloge po prenovljenem Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (razlogi za prenovo zakona, pomembne spremembe za revizorje, aktivnosti revizijskih družb, izdane smernice Agencije za pomoč pri izvajanju zakonskih obveznosti, nacionalna ocena tveganja …). Prosojnice so dostopne tukaj

Scroll to Top
Scroll to Top