Agencija za javni nadzor nad revidiranjem podaja mnenje o vplivu prostovoljnih razkritij v računovodskih izkazih, na resničnost in poštenost računovodskih izkazov ter na revizorjevo odločanje o vsebini revizorjevega poročila. Mnenje Agencije je, da mora revizijska družba oziroma pooblaščeni revizor, ki kot ključni revizijski partner podpiše revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih, prostovoljna razkritja v revidiranih računovodskih izkazih obravnavati kot sestavino resničnosti in poštenosti teh računovodskih izkazov, ne glede na to, da sprejeti okvir računovodskega poročanja teh razkritij ne zahteva.

Celotno besedilo je dostopno tukaj

Scroll to Top
Scroll to Top