Mnenje Agencije o izvajanju 15. člena sklepa o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem podaja mnenje, da se dodatni revizijski pregled iz 15. člena Sklepa opravi v skladu s prenovljenim Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov, pri čemer se revizijska družba z naročnikom dogovori za izvedbo postopkov, ki so predlagani v mnenju.

Celotno mnenje Agencije o izvajanju 15. člena Sklepa o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice si lahko preberete na tej povezavi.

Mnenje Agencije: dajanje zagotovil o trajnostnosti za leto 2023

Agencija meni, da posli dajanja zagotovil o trajnostnosti za poslovno leto 2023 predstavljajo dobršno mero tveganja za kakovost, saj gre za novo vrsto storitev tako za naročnika kot za revizijsko družbo. Če se revizijska družba vseeno odloči, da bo sprejela posel dajanja zagotovila o trajnostnosti že za poslovno leto 2023, Agencija opozarja, da je treba veliko pozornost nameniti predvsem postopkom sprejema posla, v okviru katerih mora pridobiti zadostne in ustrezne informacije za sestavitev pogodbe ter o okoliščinah posla. Ti posli se bodo v skladu z ZRev-2 obravnavali kot posli revidiranja, ki morajo biti izvedeni upoštevajoč vsa relevantna pravila revidiranja.

Celotno mnenje Agencije glede dajanja zagotovil o trajnostnosti za leto 2023 si lahko preberete na tej povezavi

Scroll to Top
Scroll to Top