Začetek izobraževanja za dajanje zagotovil o trajnostnosti

Obveščamo vas, da se začenja izobraževanje o trajnostnem poročanju in dajanju zagotovil o trajnostnosti za pooblaščene revizorje. Na podlagi sporazuma z Agencijo ga bo izvajal Slovenski inštitut za revizijo. Pooblaščeni revizorji bodo z udeležbo na izobraževanju pridobili možnost za pridobitev dovoljenja za dajanje zagotovil o trajnostnosti. Natančnejša pojasnila glede pravil za pridobitev dovoljenja za dajanje zagotovil o trajnostnosti Agencija objavlja na svojih spletnih straneh. Prijavnica za prvi termin izobraževanja, ki se prične v aprilu 2024, je objavljena na spletnih straneh Inštituta.

Celotna pojasnila si lahko preberete na povezavi.

Posodobljena okrožnica o pripravi, zaključevanju in hrambi revizijske dokumentacije oz. revizijskih spisov

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je pripravila posodobljeno okrožnico o pripravi, zaključevanju in hrambi revizijske dokumentacije oz. revizijskih spisov z namenom, da opozori na pomembne pomanjkljivosti, ki jih Agencija še vedno ugotavlja pri nadzorih nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev, glede nedoslednosti pri spoštovanju Zakona o revidiranju, Mednarodnega standarda upravljanja kakovosti 1 in Mednarodnih standardov revidiranja, v zvezi s pripravo in hrambo revizijskih spisov.

Celotno okrožnico Agencije si lahko preberete na tej povezavi.

Poročilo o razvoju revizijskega trga EU, glede storitev obvezne revizije subjektov javnega interesa

Obveščamo vas, da je Evropska komisija dne 5. 3. 2024, objavila tretje Poročilo o razvoju revizijskega trga EU, glede storitev obvezne revizije subjektov javnega interesa, ki zajema leta od 2019 do 2021.

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi projekta Market Monitoring, pri katerem poleg CEAOB med drugimi, sodeluje tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, ki CEAOB poroča o stanju na slovenskem revizijskem trgu, s posebnim poudarkom glede koncentracije revizijskega trga, kakovosti izvedenih revizij subjektov javnega interesa in delom revizijskih komisij.

Glavni poudarki, ki izhajajo iz objavljenega Poročila, so naslednji:

  • Revizijski trg ostaja visoko koncentriran,
  • Novi izzivi v prihodnjih letih, vključno s tehnološkim razvojem in CSRD,
  • Revizijske družbe so 67 % svojih prihodkov ustvarile z nerevizijskimi storitvami,
  • Vloga revizijskih komisij, pristojnih nacionalnih organov in CEAOB je pomembna za zaščito revizorjeve neodvisnosti in kakovosti revizije.

Poročilo je objavljeno na spletni strani Evropske komisije na spodnjem naslovu:

https://finance.ec.europa.eu/news/commission-publishes-third-report-eu-market-statutory-audit-services-2024-03-05_en

15 let delovanja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

V začetku meseca marca 2024 mineva 15 let od začetka delovanja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija).

Agencija opravlja javni nadzor nad revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti v Republiki Sloveniji. Temeljno poslanstvo Agencije je pripeljati revizijsko stroko do ravni, na kateri bo v največji meri služila javnemu interesu. V času od začetka delovanja Agencije do danes, so se njene pristojnosti pomembno okrepile, tako na področju izvajanja nadzorov kot na področju regulatornega delovanja.

Nedvomno je kakovost revidiranja in ocenjevanja vrednosti pomemben dejavnik pri  ugotavljanju stopnje zaupanja javnosti v finančni in gospodarski sistem vsake države. Rezultati nadzorov pa so eden ključnih kazalcev kakovosti na obeh področjih. Med pomembnejšimi izzivi prihodnosti Agencija izpostavlja promocijo poklica pooblaščenega revizorja in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, prizadevanja za izboljšanje pogojev za delo ter povečanje atraktivnosti obeh poklicev in spodbujanje sledenja tehnološkemu razvoju.

V zadnjem času Agencija pomembno krepi tudi svojo mednarodno prepoznavnost v okviru organizacij kot sta IFIAR in CEAOB, kar je poleg sodelovanja z nacionalnimi organi, izjemnega pomena za kakovostno opravljanje poslanstva Agencije.

Scroll to Top
Scroll to Top