Mnenje Agencije o izvajanju 15. člena sklepa o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem podaja mnenje, da se dodatni revizijski pregled iz 15. člena Sklepa opravi v skladu s prenovljenim Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov, pri čemer se revizijska družba z naročnikom dogovori za izvedbo postopkov, ki so predlagani v mnenju.

Celotno mnenje Agencije o izvajanju 15. člena Sklepa o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice si lahko preberete na tej povezavi.