Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2019

Na spletnih straneh Agencije je objavljeno revidirano Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2019.