Agencija opozarja, da morajo revizijske družbe zagotavljati ustrezne kadrovske vire za izvajanje storitev revidiranja. V določenih nadzorih so bila ugotovljena zelo velika odstopanja pri obremenitvah posameznikov. Preobremenjenost, poleg drugih posledic, ki jih povzroča posameznikom, predstavlja tudi veliko grožnjo za kvaliteto revidiranja oziroma za je razlog za kršitve pravil revidiranja, ki jih ugotavljano pri nadzorih. V najbolj drastičnih primerih, Agencija ukrepa tudi z izdajo odredb za odpravo kršitev.

Scroll to Top
Scroll to Top