Na podlagi razpisa za pridobitev soglasja za izvajanje dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev, je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, dne 17. 12. 2021, podelila soglasje devetim izobraževalnim institucijam, katerih izobraževanja bodo v letu 2022 uvrščena na seznam dodatnega strokovnega izobraževanja z oznako B.

Izobraževalne institucije, ki so pridobile soglasje Agencije so:  BDO Revizija d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije, JERMAN&BAJUK d.o.o., NEBRA, d.o.o., PLANET GV, poslovno izobraževanje, d.o.o., Slovenski inštitut za revizijo, Verlag Dashöfer, založba, d.o.o., Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije ter Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut,

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev Agencija na svoji spletni strani (https://www.anr.si/izobrazevanje/dodatno-izobrazevanje/oznaka-b/) objavi seznam dodatnih izobraževanj, ki se posodablja skladno s prejetimi obvestili izobraževalnih institucij, ki jih morajo posredovati najmanj 15 dni pred izvedbo.

Scroll to Top
Scroll to Top