Javna razprava: Stališče 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posreduje v javno razpravo predlog Stališča 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih.

Javna razprava bo potekala do vključno ponedeljka, 4. 12. 2023.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani, ki je namenjena javni razpravi: https://www.anr.si/predpisi/revidiranje/javna-razprava/

Poročilo o delu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v obdobju 2022/2023

Agencija je tudi v letošnjem letu pripravila Poročilo o delu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Poročilo) za obdobje 2022/2023. Kot je bila praksa že v lanskem letu, gre za strnjeno Poročilo Agencije, ki je v pretežnem delu pripravljeno na podlagi zahtev ZRev-2 in Uredbe, za širši pogled na revizijski trg v Sloveniji pa smo dodali še nekatera druga področja.

V Poročilu so predstavljena naslednja področja:

  • Pristojnosti in naloge Agencije glede revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev, drugih subjektov nadzora in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,
  • Revizijski trg v Republiki Sloveniji,
  • Nadzorniški pristop nad poslovanjem revizijskih družb, delom pooblaščenih revizorjev, ocenjevalcev vrednosti in nad drugimi subjekti nadzora
  • Rezultati iz opravljenega nadzora nad revizijskimi družbami, pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti
  • Ugotovitve in sankcije v nadzorniški sezoni 2022/2023
  • Izrečeni ukrepi v obdobju 2022/2023

Glede na pozitiven odziv v preteklem letu, verjamemo, da bo tudi letošnje Poročilo zanimivo in koristno celotni zainteresirani javnosti, predvsem pa revizijskim družbam, pooblaščenim revizorjem in ocenjevalcem vrednosti, saj ponuja vpogled v naše ugotovitve in zaključke v obravnavanem obdobju. Povezava na poročilo.

Scroll to Top
Scroll to Top