Agencija je že konec leta 2023 najavila, da v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo (v nadaljevanju Inštitut) pripravlja koncept in dogovarja vsebino dodatnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev, ki bo po zakonski ureditvi tega področja štelo kot izobraževanje za pooblaščene revizorje za pridobitev dodatnega dovoljenja za opravljanje nalog dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti.

V povezavi s tem vas obveščamo, da Inštitut že v mesecu januarju pripravlja prvo izobraževanje, ki bo predvidoma štelo kot izobraževanje za pridobitev dodatnega dovoljenja (povezava na seminar). Za pooblaščene revizorje, ki se ne bodo odločili za vključitev v izobraževanje oziroma za pridobitev dodatnega dovoljenja za opravljanje nalog dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti, bo to izobraževanje štelo kot dodatno izobraževanje z oznako B.

Scroll to Top
Scroll to Top