V začetku meseca marca 2024 mineva 15 let od začetka delovanja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija).

Agencija opravlja javni nadzor nad revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti v Republiki Sloveniji. Temeljno poslanstvo Agencije je pripeljati revizijsko stroko do ravni, na kateri bo v največji meri služila javnemu interesu. V času od začetka delovanja Agencije do danes, so se njene pristojnosti pomembno okrepile, tako na področju izvajanja nadzorov kot na področju regulatornega delovanja.

Nedvomno je kakovost revidiranja in ocenjevanja vrednosti pomemben dejavnik pri  ugotavljanju stopnje zaupanja javnosti v finančni in gospodarski sistem vsake države. Rezultati nadzorov pa so eden ključnih kazalcev kakovosti na obeh področjih. Med pomembnejšimi izzivi prihodnosti Agencija izpostavlja promocijo poklica pooblaščenega revizorja in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, prizadevanja za izboljšanje pogojev za delo ter povečanje atraktivnosti obeh poklicev in spodbujanje sledenja tehnološkemu razvoju.

V zadnjem času Agencija pomembno krepi tudi svojo mednarodno prepoznavnost v okviru organizacij kot sta IFIAR in CEAOB, kar je poleg sodelovanja z nacionalnimi organi, izjemnega pomena za kakovostno opravljanje poslanstva Agencije.

Scroll to Top
Scroll to Top