Obveščamo vas, da je Evropska komisija dne 5. 3. 2024, objavila tretje Poročilo o razvoju revizijskega trga EU, glede storitev obvezne revizije subjektov javnega interesa, ki zajema leta od 2019 do 2021.

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi projekta Market Monitoring, pri katerem poleg CEAOB med drugimi, sodeluje tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, ki CEAOB poroča o stanju na slovenskem revizijskem trgu, s posebnim poudarkom glede koncentracije revizijskega trga, kakovosti izvedenih revizij subjektov javnega interesa in delom revizijskih komisij.

Glavni poudarki, ki izhajajo iz objavljenega Poročila, so naslednji:

  • Revizijski trg ostaja visoko koncentriran,
  • Novi izzivi v prihodnjih letih, vključno s tehnološkim razvojem in CSRD,
  • Revizijske družbe so 67 % svojih prihodkov ustvarile z nerevizijskimi storitvami,
  • Vloga revizijskih komisij, pristojnih nacionalnih organov in CEAOB je pomembna za zaščito revizorjeve neodvisnosti in kakovosti revizije.

Poročilo je objavljeno na spletni strani Evropske komisije na spodnjem naslovu:

https://finance.ec.europa.eu/news/commission-publishes-third-report-eu-market-statutory-audit-services-2024-03-05_en

Scroll to Top
Scroll to Top