Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju

Ministrstvo za finance je dne 21.3.2024 v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (e-demokracija), katerega glavni namen je implementacija direktive CSRD, poleg tega so vanj dodane nekatere dodatne spremembe obstoječega Zakona o revidiranju.

V javni razpravi je mogoče podati pripombe k predlogu do 8.4.2024.