Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je pripravila posodobljeno okrožnico o pripravi, zaključevanju in hrambi revizijske dokumentacije oz. revizijskih spisov z namenom, da opozori na pomembne pomanjkljivosti, ki jih Agencija še vedno ugotavlja pri nadzorih nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev, glede nedoslednosti pri spoštovanju Zakona o revidiranju, Mednarodnega standarda upravljanja kakovosti 1 in Mednarodnih standardov revidiranja, v zvezi s pripravo in hrambo revizijskih spisov.

Celotno okrožnico Agencije si lahko preberete na tej povezavi.

Scroll to Top
Scroll to Top