Načrt dela ANR s finančnim načrtom za leto 2024

Skladno z določbami 29. člena Zakona o revidiranju ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance z dne 26. 3. 2024 objavljamo Načrt dela Agencije za javni nadzor nad revidiranjem s finančnim načrtom za leto 2024. Več…