Mnenje Agencije: razkrivanje pravnih poslov v Poročilih o odnosih do povezanih družb, pripravljenih v skladu s 3. odstavkom 545. člena ZGD-1

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem podaja mnenje glede razkrivanja pravnih poslov v Poročilu o odnosih do povezanih družb (Poročilo), ki ga v skladu s 3. odstavkom 545. člena ZGD-1 pripravi poslovodstvo družbe in odgovornosti revizorja glede pregleda pravnih poslov v Poročilu, kot to določa 546. člen ZGD-1. Agencija je navedeno mnenje pripravila zaradi v praksi zaznane problematike različnega navajanja oziroma razkrivanja pravnih poslov v Poročilu, s strani pripravljavcev Poročil (poslovodstvo družb), kot tudi obravnave v Poročilu razkritih pravnih poslov s strani pooblaščenih revizorjev pri pregledu teh poročil.

Celotno mnenje Agencije je dostopno tukaj